STØTTEFORENINGEN

Allinghams Venner 

Grønløkken 1 , 5000 Odense C 

VEDTÆGTER

STIFTET 2016

CVR nummer 37775037

Foreningens kontonummer er :  

Reg.nr 9570 kontonr. 12048408

 
Formand :          Anders Hector             email : ahecter@skybrud.dk
Næstformand :   Rene Levin                 email : 
Sekretær :           Mette Westphal           email :  
Kasser :              Karina Johansen          email : 


Foreningen Allinghams Venner.

Foreningens formål er at støtte aktiviteter for talenthold ved Allingham Dance Team. Forenigen yder støtte med økonomisk, materiel eller anden hjælp, 

som talentholdene måtte have behov for. Midler til foreningens arbejde fremkommer dels ved sponsorater, fondsstøtte, indsamlinger

og dels ved overskud fra arrangementer foreningen afholder.